Một số loại hình nhà, công trình, gian phòng quy định trong tiêu chuẩn

– Nhà hỗn hợp là nhà dân dụng có nhiều công năng sử dụng khác nhau (từ 02 công năng sử dụng trở lên, ví dụ: một nhà được thiết kế sử dụng làm văn phòng, dịch vụ thương mại, hoạt động công cộng và có thể có các phòng ở). Nhà hỗn hợp phải áp dụng các quy định về trang bị, bố trí phương tiện PCCC đối với nhà hỗn hợp khi diện tích sàn xây dựng dùng cho mỗi công năng của nhà không vượt quá 70% tổng diện tích sàn xây dựng của nhà (không bao gồm các diện tích sàn dùng cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe). Trường hợp nhà hỗn hợp có công năng chính chiếm từ 70% tổng diện tích sàn xây dựng của nhà thì áp dụng các quy định về trang bị, bố trí phương tiện PCCC như đối với công năng chính
của nhà;

– Cửa hàng kinh doanh hàng hóa chất dễ cháy gồm: cửa hàng kinh doanh nội thất, quần áo, chăn nệm, sách báo, vàng mã vàng mã và các cửa hàng có tính chất tương tự;

Ví dụ: Nhà ở riêng lẻ kết hợp làm cửa hàng kinh doanh quần áo thì áp dụng các quy định về trang bị, bố trí phương tiện PCCC theo một số trường hợp cụ thể như sau:

– Nếu phần diện tích kinh doanh chiếm từ 70% tổng diện tích sàn xây dựng của nhà trở lên thì áp dụng các quy định về trang bị, bố trí phương tiện PCCC như đối với cửa hàng kinh doanh hàng hóa là chất dễ cháy;

– Nếu phần phần diện tích kinh doanh chiếm trên 30% đến dưới 70% thì áp dụng các quy định về trang bị, bố trí phương tiện PCCC như đối với nhà hỗn hợp;

– Nếu phần phần diện tích kinh doanh chiếm không quá 30% thì áp dụng các quy định về trang bị, bố trí phương tiện PCCC như đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy.

– Nhà hành chính gồm: trụ sở cơ quan nhà nước các cấp, nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội;

– Nhà thương mại gồm: chợ, siêu thị, trung tâm thương mại;

– Nhà lưu giữ (gara), trưng bày ô tô, xe máy, nhà chế biến và lưu trữ nông sản dạng hạt, nhà chăn nuôi gia súc, gia cầm dạng hở là nhà không có tường bao che ngoài. Nhà cũng được coi là hở nếu công trình có hai cạnh đối diện dài nhất được để hở. Cạnh được coi là được để hở nếu tổng diện tích phần để hở dọc theo cạnh này chiếm không ít hơn 50% diện tích mặt ngoài của nó ở trên từng tầng;

– Kho lạnh (kho cấp đông): Một hoặc nhiều phòng được cách nhiệt và làm lạnh để bảo quản thực phẩm, hàng hóa ở nhiệt độ quy định.

0899.181.158
Chat zalo